Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Số tài khoản 1029856091 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh chủ tài khoản CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VMG

Số điện thoại mua hàng + mã đơn hàng.  

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng.

Công ty khi nhận được thanh toán sẽ xuất hóa đơn hoặc chứng từ gởi qua mail cho khách hàng trong quá trình mua hàng.