METAVERTU Calf Leather Phone Case Black

14,990,000₫

Đặt hàng trước

  • Điện thoại METAVERTU x1
  • Bảo vệ màn hình x1
  • Sạc x1
  • Cáp dữ liệu x1
  • Kim lấy thẻ x1
  • Hướng dẫn sử dụng x1
  • Thẻ VERTU Life x1
Bảo hành 12 tháng chính hãng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 METAVERTU Calf Leather Phone Case Black